فصلت رو انتخاب کن!

لباس خودت رو متناسب با فصل پیدا کن

fasl5-01
fasl5-02
fasl5-03
fasl5-04

تجربه یک خرید عالی

کیفیت، زیبایی و راحتی با محصولات پریمو

web icon-FA-04
web icon-FA-03
web icon-FA-02
web icon-FA-01

کالکشن جدید

تازه ترین محصولات در فروشگاه پریمو

جدیدترین تیشرت ها
مشاهده همه
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۴ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۴ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۳ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۳ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۲ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۲ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۱ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۱۰۱ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۹ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۹ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۸ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۸ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۷ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۷ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۶ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۶ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۵ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۵ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۴ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۴ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۳ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۳ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۲ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۲ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۱ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۴۲۰۱ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۲ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۲ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۱ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۱ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۰ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۱۰ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۹ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۹ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۸ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۸ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۷ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۷ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۶ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۶ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۵ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۵ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۴ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۴ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۳ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۳ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۲ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۲ 228,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۱ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ساده ۵۱۳۳۰۱ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۶ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۶ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۵ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۵ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۴ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۴ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۳ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۳ تماس بگیرید
تیشرت پنبه مردانه آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۲ پریمو تیشرت پنبه مردانه آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۲ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۱ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند ضخیم ۵۱۴۰۰۱ تماس بگیرید
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۴ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۴ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۳ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۳ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۲ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۲ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۱ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۱ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۰ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۱۰ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۹ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۹ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۸ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۸ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۷ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۷ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ یقه اسکی ۵۱۳۵۰۶ پریمو تیشرت فانریپ یقه اسکی ۵۱۳۵۰۶ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۵ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۵ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۴ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۴ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۳ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۳ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۲ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۲ 288,000 تومان
تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۱ پریمو تیشرت فانریپ مردانه مدل آستین بلند یقه اسکی ۵۱۳۵۰۱ 288,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۸ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۸ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۷ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۷ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۶ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۶ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۵ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۵ 328,000 تومان
تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۴ پریمو تیشرت پنبه مردانه مدل آستین بلند چاپی ۵۱۳۶۰۴ 328,000 تومان
جدیدترین پیراهن ها
مشاهده همه
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۳ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۳ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۲ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۲ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۱ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ضخیم چهارخانه ۲۳۷۷۰۱ تماس بگیرید
پیراهن جین مردانه مدل زاپدار دو جیب ۲۳۷۲۰۲ پریمو پیراهن جین مردانه مدل زاپدار دو جیب ۲۳۷۲۰۲ 418,000 تومان
پیراهن جین مردانه مدل زاپدار دو جیب ۲۳۷۲۰۱ پریمو پیراهن جین مردانه مدل زاپدار دو جیب ۲۳۷۲۰۱ 418,000 تومان
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۶ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۶ تماس بگیرید
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۵ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۵ تماس بگیرید
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۴ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۴ تماس بگیرید
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۳ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۳ تماس بگیرید
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۲ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۲ تماس بگیرید
پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۱ پریمو پیراهن کبریتی مردانه مدل کلاهدار ۲۳۷۳۰۱ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۳ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۳ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۲ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۲ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۱ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۷۶۰۱ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۵ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۵ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۱۰ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۱۰ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۹ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۹ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۸ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۸ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۷ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۷ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۶ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۶ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۴ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۴ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۳ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۳ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۲ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۲ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۱ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند ساده ۲۳۷۴۰۱ 388,000 تومان
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۴ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۴ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۳ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۳ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۲ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۲ تماس بگیرید
پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۱ پریمو پیراهن پشمی مردانه مدل آستین بلند کلاهدار ۲۳۶۲۰۱ تماس بگیرید
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۳۶۰۱ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۳۶۰۱ 298,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۷ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۷ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۸ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۸ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۲ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۲ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۴ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۴ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۵ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۵ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۶ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۵۰۶ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۱۱ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۱۱ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۱۰ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۱۰ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۹ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۹ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۴ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۴ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۸ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۸ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۷ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۷ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۶ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۶ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۵ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۵ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۳ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل ساده ۲۳۶۳۰۳ 328,000 تومان
پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۳ پریمو پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۳ 388,000 تومان
پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۴ پریمو پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۴ 388,000 تومان
پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۲ پریمو پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۲ 388,000 تومان
پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۱ پریمو پیراهن کتان مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۷۰۱ 388,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۶۰۳ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۶۰۳ 328,000 تومان
پیراهن پنبه مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۶۰۲ پریمو پیراهن پنبه مردانه مدل آستین بلند چهارخانه ۲۳۶۶۰۲ 328,000 تومان
جدیدترین لباس های گرم
مشاهده همه
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۷ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۷ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۶ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۶ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۵ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۵ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۴ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۴ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۳ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۳ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۲ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۲ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۱ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل ساده ۳۱۵۸۰۱ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۱ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۱ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۲ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۲ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۵ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۴۱۵ 428,000 تومان
شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۳۹۸ پریمو شلوار پارچه فاستونی مردانه مدل گلدوزی ۳۱۶۱/۳۹۸ 428,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۱۱ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۱۱ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۱۰ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۱۰ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۹ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۹ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۸ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۸ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۷ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۷ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۶ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۶ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۵ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۵ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۴ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۴ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۳ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۳ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۲ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۲ 578,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۱ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۳۰۱ 578,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۸ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۸ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۷ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۷ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۶ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۶ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۵ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۵ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۴ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۴ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۳ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۳ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۲ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۲ 928,000 تومان
کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۱ پریمو کاپشن پشمی داخل کرک مدل چهارجیب ۸۰۳۴۰۱ 928,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۳ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۳ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۱ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۱ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۰ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۱۰ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۹ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۹ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۸ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۸ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۷ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۷ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۶ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۶ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۵ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۵ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۴ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۴ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۳ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۳ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۲ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۲ 628,000 تومان
هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۱ پریمو هودی پنبه داخل کرک مدل گلدوزی ۵۱۶۵۰۱ 628,000 تومان
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۸ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۸ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۷ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۷ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۶ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۶ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۵ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۵ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۴ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۴ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۳ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۳ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۲ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۲ تماس بگیرید
کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۱ پریمو کاپشن پشمی مردانه مدل چهارخانه داخل خزدار ۸۰۳۳۰۱ تماس بگیرید
جدیدترین اکسسوری ها
مشاهده همه
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۵ پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۵ 35,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۴ پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۴ 35,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۳ پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۳ 35,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهار خانه ۹۴۰۰۰۷۰۲ پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهار خانه ۹۴۰۰۰۷۰۲ 35,000 تومان
جوراب پنبه‌ای مردانه مچی مدل جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۱ پریمو جوراب پنبه‌ای مردانه مچی مدل جلو چهارخانه ۹۴۰۰۰۷۰۱ 35,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۵ پریمو جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۵ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۴ پریمو جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۴ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۳ پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۳ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۲ پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۲ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۱ پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار ۹۸۰۰۰۳۰۱ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۵ پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۵ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۴ پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۴ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۳ پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۳ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۲ پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۲ 40,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۱ پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی ۹۸۰۰۰۲۰۱ 40,000 تومان
جوراب مچی پنبه ای مردانه مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۱۶ پریمو جوراب مچی پنبه ای مردانه مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۱۶ 35,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۲۶ پریمو جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۲۶ 35,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۲۵ پریمو جوراب مچی پنبه‌ای مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۲۵ 35,000 تومان
جوراب مچی پنبه ای مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۰۵ پریمو جوراب مچی پنبه ای مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۰۵ 35,000 تومان
جوراب مچی پنبه ا‌ی مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۰۲ پریمو جوراب مچی پنبه ا‌ی مدل ساده کشی ۹۴۰۰۰۴۰۲ 35,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل رینگردار ۹۴۰۰۰۵۱۸ پریمو جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل رینگردار ۹۴۰۰۰۵۱۸ 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۵ پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۵ 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۴ پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۴ 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۳ پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۳ 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۲ پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۲ 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۱ پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار ۹۴۰۰۰۶۰۱ 35,000 تومان
جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۱۷ پریمو جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۱۷ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۵ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۵ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۲۴ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۲۴ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۳ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۳ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۰۳ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۰۳ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۲۳ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۲۳ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۷ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۴/۱۷ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۵ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۵ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۱۸ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۱۸ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۲۴ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۲۴ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۶ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۶ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۱ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۲/۰۱ 29,000 تومان
جوراب نیم ساق ۹۶۰۰/۰۱/۲۰ پریمو جوراب نیم ساق ۹۶۰۰/۰۱/۲۰ 38,000 تومان
جوراب نیم ساق ۹۶۰۰/۰۱/۱۸ پریمو جوراب نیم ساق ۹۶۰۰/۰۱/۱۸ 38,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۱/۰۵ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۱/۰۵ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۱/۰۸ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۱/۰۸ 35,000 تومان
جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۰۶ پریمو جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۰۶ 29,000 تومان
جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۱۸ پریمو جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۱۸ 29,000 تومان
جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۰۸ پریمو جوراب کالج ۹۲۰۰/۰۱/۰۸ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۰۸ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۰۸ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۵ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۵ 29,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۴ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۴ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۶ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۶ 35,000 تومان
جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۷ پریمو جوراب مچی ۹۴۰۰/۰۵/۱۷ 29,000 تومان

مجله مد و استایل

دانستنی های پوشاک، مد و فشن

کاپشن مردانه.چند نوع کاپشن مردانه وجود دارد؟ انواع آن را بشناسید؟

کاپشن، مهم ترین لباس زمستانی محسوب می‌شود. این آیتم جز لاینفک کمد همه‌‌ی ما محسوب می‌شود؛ و از شما در برابر سرمای شدید محافظت می‌کند.‌ به عنوان آخرین لایه در استایل زمستانی، نقش مهمی دارد. کاپشن های مختلفی در بازار وجود دارد. هر مکان و شرایط آب و هوایی کاپشن مختص خود را می‌طلبد. اگر کمی […]

رنگ سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ چه رنگی است؟ رنگ سال ۲۰۲۲ را بشناسید.

هرسال در آخرین ماه میلادی رنگ ویژه سال آینده اعلام می‌شود. طراحان و هنرمندان در سرتا سر دنیا منتظر چنین روزی هستند؛ تا از این رنگ در طراحی‌های خود الهام گیرند. شما می‌توانید ردپای آن را از اِلمان‌های بصری در سطح شهر گرفته، تا دکوراسیون داخلی و صنعت مد و فشن مشاهده کنید. اما سوالی […]

استایل یلدایی. پیشنهاد استایل مناسب شب یلدا برای آقایان.

در فرهنگ مردم ایران فصل سرد زمستان، با آیین یلدا آغاز می‌شود. بهانه‌ای برای ابراز شادی و محبت به اعضای خانواده و خویشاوندان است. این شب سرد و بلند، بهترین فرصت برای جمع شدن در کنار عزیزانمان است.جدای از تدارکاتی که برای خوراکی‌ها و دورهمی‌های این شب آماده می‌کنیم؛ باید به فکر استایلمان هم در […]

بلک فرایدی یا جمعه سیاه را بشناسید. بلک فرایدی در ایران.

عبارت بلک فرایدی یا جمعه سیاه شاید در این چند سال اخیر بارها به گوشتان خورده باشد. این روز به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود. روزی که بسیاری از فروشگاه‌‌ها اعم از حضوری، اینترنتی و برندها تخفیفات قابل توجهی بر روی اجناس خود منظور می‌کنند. ما در این مقاله قصد داریم بگوییم بلک فرایدی […]

پریمـو
انتخاب ایرانی، کلاس جهانی
ما با سال ها سابقه و تجربه در طراحی مد و پوشاک، این بار با نام تجاری پریمــو در کنار شما هستیم.

به روز ترین و مدرن ترین پوشاک آمیخته با کیفیت بی نظیر شما را در هر جمعی متمایز می کند.