تجربه یک خرید عالی

کیفیت، زیبایی و راحتی با محصولات پریمو

web icon-FA-04
web icon-FA-03
web icon-FA-02
web icon-FA-01

فصلت رو انتخاب کن!

لباس خودت رو متناسب با فصل پیدا کن

fasl5-01
fasl5-02
fasl5-03
fasl5-04

گردونه رو بچرخون…!

گردونه شانس پریمو با تخفیف های هیجان انگیز!!

کالکشن جدید

تازه ترین محصولات در فروشگاه پریمو

جدیدترین لباس های گرم
مشاهده همه
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/182 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/182 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/020 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/020 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک 500176/131 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک 500176/131 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/024 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/024 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/123 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/123 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/061 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/061 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/127 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/127 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/274 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/274 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/102 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/102 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/132 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/132 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/180 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/180 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/153 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/153 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/130 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/130 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/243 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/243 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/276 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/276 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/001 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/001 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/098 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/098 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/215 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/215 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/060 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/060 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/021 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/021 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/214 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/214 898,000 تومان
دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/121 پریمو دورس سه نخ پریمو مدل بیسیک ساده 500176/121 898,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/11 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/11 628,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/01 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/01 988,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/33 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/33 988,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/02 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/02 988,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/15 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/15 988,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/51 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/51 988,000 تومان
سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/05 پریمو سویشرت شمعی پریمو مدل طرحدار 8045/05 988,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/129 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/129 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/154 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/154 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/098 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/098 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/126 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/126 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/020 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/020 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/276 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/276 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/132 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/132 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/024 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/024 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/275 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/275 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/060 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/060 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 538,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/098 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/098 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/028 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/028 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/020 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/020 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/022 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/022 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/060 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/060 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/241 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل Enjoy More 500179/241 1,125,000 تومان
هودی سه نخ پریمو مدل enjoy more 500179/132 پریمو هودی سه نخ پریمو مدل enjoy more 500179/132 1,125,000 تومان
سویشرت میکرو پریمو مدل ساده 8041/01 پریمو سویشرت میکرو پریمو مدل ساده 8041/01 928,000 تومان
سویشرت میکرو پریمو مدل ساده 8041/41 پریمو سویشرت میکرو پریمو مدل ساده 8041/41 928,000 تومان
جدیدترین پیراهن ها
مشاهده همه
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/04 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/04 628,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/02 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/02 628,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/28 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/28 628,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/05 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/05 628,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/11 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه 2431/11 628,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/07 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/07 645,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/17 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/17 645,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/33 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/33 645,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/11 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل راه راه ریز 2429/11 645,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/65 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/65 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/05 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/05 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/40 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/40 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/11 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/11 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/06 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/06 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/04 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/04 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/12 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/12 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/24 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/24 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/22 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/22 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/60 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/60 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/53 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/53 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسیک ساده 2410/36 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسیک ساده 2410/36 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/44 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/44 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/23 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/23 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسییک ساده 2410/57 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسییک ساده 2410/57 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/17 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/17 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/42 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/42 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/08 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/08 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/64 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/64 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/28 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/28 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسیک ساده 2410/01 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بسیک ساده 2410/01 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/02 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/02 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/27 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/27 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/29 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/29 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/16 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/16 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/20 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/20 578,000 تومان
پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/38 پریمو پیراهن آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 2410/38 578,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/43 پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/43 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/28 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/28 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/05 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2426/05 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/43 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/43 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/06 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/06 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/05 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل رینگردار 2428/05 428,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/67 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/67 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/64 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/64 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/43 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/43 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/24 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/24 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/06 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/06 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/04 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/04 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/01 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل هاوایی 2421/01 478,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل بیسیک ساده 2423/55 پریمو پیراهن آستین کوتاه پریمو مدل بیسیک ساده 2423/55 428,000 تومان
جدیدترین تیشرت ها
مشاهده همه
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/59 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/59 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/33 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/33 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/05 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/05 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/22 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/22 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/62 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/62 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/02 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/02 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/07 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/07 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/41 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/41 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل ساده 5133/29 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل ساده 5133/29 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/01 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/01 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/30 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/30 398,000 تومان
تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/38 پریمو تیشرت آستین بلند پریمو مدل بیسیک ساده 5133/38 398,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/129 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/129 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/154 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/154 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/098 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/098 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/126 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/126 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/020 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/020 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/276 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/276 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/132 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/132 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/024 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/024 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/275 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/275 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/060 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/060 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 538,000 تومان
تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 پریمو تیشرت فانریپ پریمو مدل یقه اسکی 500181/021 538,000 تومان
پولوشرت آستین کوتاه بیسیک پریمو مدل ساده 1476/59 پریمو پولوشرت آستین کوتاه بیسیک پریمو مدل ساده 1476/59 328,000 تومان
پولوشرت آستین کوتاه پریمو مدل بیسیک یقه دار 1476/54 پریمو پولوشرت آستین کوتاه پریمو مدل بیسیک یقه دار 1476/54 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/59 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/59 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/29 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/29 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/25 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/25 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/20 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/20 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/08 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/08 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/05 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/05 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/02 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/02 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/01 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل Overload 1508/01 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/25 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/25 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/22 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/22 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/08 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/08 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/07 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/07 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/02 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/02 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/01 تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل فولکس 1503/01 348,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/29 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/29 388,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/18 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/18 388,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/08 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/08 388,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/02 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/02 388,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/01 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل اُوِرسایز infinity 1501/01 388,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/29 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/29 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/25 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/25 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/18 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/18 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/05 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/05 328,000 تومان
تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/02 پریمو تیشرت آستین کوتاه یقه گرد پریمو مدل PRO 1504/02 328,000 تومان
جدیدترین اکسسوری ها
مشاهده همه
جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/26 پریمو جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/26 48,000 تومان
جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/25 پریمو جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/25 48,000 تومان
جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/16 پریمو جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/16 48,000 تومان
جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/23 پریمو جوراب نیم ساق پریمو مدل ساده 9600/01/23 48,000 تومان
جوراب کالجی پریمو مدل ساده 9200/01/23 پریمو جوراب کالجی پریمو مدل ساده 9200/01/23 36,000 تومان
جوراب کالجی پریمو مدل ساده 9200/01/16 پریمو جوراب کالجی پریمو مدل ساده 9200/01/16 36,000 تومان
جوراب مچی  پریمو مدل ساده 9400/04/18 پریمو جوراب مچی پریمو مدل ساده 9400/04/18 42,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/24 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/24 54,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/22 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/22 54,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/14 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/14 54,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/05 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/05 54,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/02 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/02 54,000 تومان
جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/01 پریمو جوراب ساق بلند پریمو مدل ساده 9800/04/01 54,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/06 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/06 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/05 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/05 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/04 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/04 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/03 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/03 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/02 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/02 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/01 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/08/01 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/09/06 پریمو جوراب مچی پریمو مدل رینگردار 9400/09/06 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/05 پریمو جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/05 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/04 پریمو جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/04 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/03 پریمو جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/03 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/02 پریمو جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/02 42,000 تومان
جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/01 پریمو جوراب مچی پریمو مدل جلو رینگردار 9400/09/01 42,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000705 پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000705 42,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000704 پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000704 42,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000703 پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهارخانه 94000703 42,000 تومان
جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهار خانه 94000702 پریمو جوراب پنبه ای مردانه مدل مچی جلو چهار خانه 94000702 42,000 تومان
جوراب پنبه‌ای مردانه مچی مدل جلو چهارخانه 94000701 پریمو جوراب پنبه‌ای مردانه مچی مدل جلو چهارخانه 94000701 42,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار 98000305 پریمو جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار 98000305 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار 98000304 پریمو جوراب ساق بلند مردانه مدل رینگردار 98000304 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000303 پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000303 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000302 پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000302 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000301 پریمو جوراب ساق بلند مردانه رینگردار 98000301 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000205 پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000205 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000204 پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000204 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000203 پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000203 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000202 پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000202 54,000 تومان
جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000201 پریمو جوراب ساق بلند مردانه چهارخانه شطرنجی 98000201 54,000 تومان
جوراب مچی پنبه ای مردانه مدل ساده کشی 94000416 پریمو جوراب مچی پنبه ای مردانه مدل ساده کشی 94000416 42,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل ساده کشی 94000426 پریمو جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل ساده کشی 94000426 42,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مدل ساده کشی 94000425 پریمو جوراب مچی پنبه‌ای مدل ساده کشی 94000425 42,000 تومان
جوراب مچی پنبه ای مدل ساده کشی 94000405 پریمو جوراب مچی پنبه ای مدل ساده کشی 94000405 42,000 تومان
جوراب مچی پنبه ا‌ی مدل ساده کشی 94000402 پریمو جوراب مچی پنبه ا‌ی مدل ساده کشی 94000402 42,000 تومان
جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل رینگردار 94000518 جوراب مچی پنبه‌ای مردانه مدل رینگردار 94000518 42,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000605 پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000605 42,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000604 پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000604 35,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000603 پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000603 42,000 تومان
جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000602 پریمو جوراب مچی مردانه مدل پشت بلند رینگردار 94000602 42,000 تومان

مجله مد و استایل

دانستنی های پوشاک، مد و فشن

استایل مینیمال تابستانه.

استایل مینیمال تابستانه، یک کانسپت و مفهوم در جهت ساخت استایل‌های ساده، اما شیک است. گرمای تابستان زمان مناسبی است تا بتوانید استایل مناسب خود را براساس سایز مناسب و فیت بودن انتخاب کنید، نه مانند زمستان با هودی‌های اورسایز. پولوشرت پولوشرت‌ها جز آیتم‌های محبوب و ساده میباشند که میتوانید در ساخت استایل مینیمال تابستانه […]

تیشرت آستین کوتاه. تاریخچه کوتاه + 5 ویژگی مهم درباره‌ی جنس و سایز.

تیشرت آستین کوتاه برای همه ما نامی آشناست، ما را به یاد استایلی تابستانی و راحت می‌اندازد که در موقعیت های غیر رسمی به تن می‌کنیم. استفاده از این نوع لباس بسیار رایج و در سراسر جهان شناخته شده است. سال ها پیش استفاده از تیشرت ها آغاز شد و تا الآن ادامه دارد که […]

تیشرت. راهنمای خرید + راه‌های شناخت تیشرت مناسب.

تیشرت ازجمله لباس‌هایی ست که در موقعیت‌های مختلفی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. با اینکه تیشرت‌ها بیشتر برای فصل گرم استفاده می‌شوند اما استفاده‌های دیگری هم دارند. مثلاً به عنوان لباس غیر رسمی در دورهمی‌های معمولی و صمیمانه یا به جای لباس زیری که طراحی زیبایی ندارند، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.  در این مقاله […]

روز پدر. در روز مرد چه هدیه‌ای برای پدر خود تهیه کنیم؟

 روز پدر نزدیک است. اکثر ما دغدغه‌ی خرید هدیه برای پدر یا همسر خود را داریم. هرچند که همه پدران انتظار هدیه‌ از ما را ندارند. ‌اما هدیه دادن و هدیه گرفتن یک سنت پسندیده است.چه بهتر، آن که به عزیزان خود هدیه دهیم. آن هم برای پدر، اسطوره‌ی اول حمایت در زندگی‌.  بسیاری از […]

پریمـو
انتخاب ایرانی، کلاس جهانی
ما با سال ها سابقه و تجربه در طراحی مد و پوشاک، این بار با نام تجاری پریمــو در کنار شما هستیم.

به روز ترین و مدرن ترین پوشاک آمیخته با کیفیت بی نظیر شما را در هر جمعی متمایز می کند.

I told her I would credit her back as long as she sends me the merchandise first, wider selection of high-quality casino games. Would it be more than 2 contact options? There is a problem sometimes with new players or low rollers who could really benefit from a promotion or a bonus but high wagering requirements may be a little too harsh on their budget https://mejorescasinosenlinea.org/winland/. We do not sit on our laurels we keep an eye on emerging technology both in the gaming and safety & security aspects of the casino.

This phobia influenced several of his fiction works, such as the Wendell Urth mystery stories and the Robot novels featuring Elijah Baley. Carriers tend to pad their numbers, for example listing Wales, Scotland, and Northern Ireland in addition to the United Kingdom, when the latter encompasses the former three. And plenty of family-friendly activities, from horseback riding to exploring a replica of a 19th-century frontier town, are available here https://tripbirdie.com/aruba-all-inclusive-family-resorts/. Plan your itinerary because you need to choose among the larger towns and the smaller, more quaint ones.

The sentimental relationships will enter into obscurity for the next two and a half years. Your existing relationship is heading towards stability and you need to up the game to rekindle the bonding. Try to keep your own personal identity, as Scorpios mistrust even more those that make too many sacrifices for them go. This is evident in its change of phase and luminosity.