تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی : 02191307103

  صدای مشتری

  09923400092

  پست الکترونیک

  primocloth@gmail.com

  در اینستاگرام دنبال کنید

  instagram.com/primo_iran